Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:46:03
ªi cu aceasta se încheie transmisia
noastrã a cursei secolului.

1:46:08
ªi acum un cuvânt de la sponsorul nostru,
American Oil Company.

1:46:33
Uºurel.
1:46:35
Fiþi atenþi la roþi.
1:47:32
Toþi îl aclamã pe câºtigãtor.
Da, lume, s-a întors.

1:47:35
Gata cu cursele pentru acest ponei,
cu toate cã mai sunt atâtea curse.

1:47:39
Dar cine sã le câºtige? Pegasus?
Mi-e milã de ceilalþi cai.


prev.
next.