Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:45:46
Felicitãri.
1:45:48
- Uimitor. Felicitãri.
- Mersi.

1:45:51
Iceman, ai reuºit.
Cum te simþi?

1:45:54
Mi-aº fi dorit ca prietenul meu
Red Pollard sã fi fost azi în locul meu.

1:45:57
Va fi.
1:46:03
ªi cu aceasta se încheie transmisia
noastrã a cursei secolului.

1:46:08
ªi acum un cuvânt de la sponsorul nostru,
American Oil Company.

1:46:33
Uºurel.
1:46:35
Fiþi atenþi la roþi.

prev.
next.