Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:49:39
- Când vor ºti?
- Nu ºtiu.

1:49:41
Poate într-o orã.
Charles e cu veterinarul chiar acum.

1:49:47
Îl doare când îndoaie.
Pentru cã dacã nu-l doare...

1:49:50
Nu ºtim încã.
Te sun când aflu ceva.

1:49:53
- Promit.
- Bine.

1:50:00
Alerga uºor.
N-a fost nici un avertisment.

1:50:05
O sã fie bine.
1:50:09
Domnul Howard.
1:50:18
Are rupt ligamentul.
1:50:22
I-am pus o atelã
ca sã-l þinã imobilizat,

1:50:25
dar acum e ºchiop.
1:50:29
Nu va mai alerga.
1:50:39
ªtiu cã vã e greu, dar îl voi împuºca
eu pentru dumneavoastrã, dacã vreþi


prev.
next.