Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:51:20
În regulã Bãtrâne.
Vin cu tine.

1:52:04
Vezi,
1:52:06
mai întâi trebuie sã-i faci
puþinã flexibilitate...

1:52:10
Apoi sã pui puþinã greutate pe el.
1:52:13
ªi odatã ce-i pui greutate,
picioarele i se vor întãri.

1:52:17
ªtiu. ªtiu.
ªi eu mã grãbesc, Bãtrâne.

1:52:21
Dar ºtii ce-a spus Adrian
despre Roma.

1:52:24
"Cãrãmidã cu cãrãmidã, cetãþeni"
1:52:26
Cãrãmidã cu cãrãmidã...
1:52:32
Caii arabi
1:52:35
n-au nevoie sã bea...
1:52:37
Pot merge 5 sau 6 zile...
1:52:41
fara strop de apã, ca ºi cãmilele.
1:52:45
Nu spun cã trebuie sã facem aºa.
1:52:49
Îþi spuneam doar ce fac ãia.
1:52:55
Bunã idee.
1:52:58
Odihneºte-te puþin.

prev.
next.