Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:58:03
- Eºti demult aici?
- Nu, de abia am sosit.

1:58:05
Citeam ce-am scris.
1:58:09
Pãi sunt sigur cã ne vedem curând.
1:58:16
Opriþi presa!
1:58:19
Nu-i doar o cupã, lume!
1:58:21
Sunt 3 cupe cu vorbe goale
ºi cireaºa-n vârf.

1:58:24
ªi aruncaþi ºi niºte alune,
pentru cã mã scoate din minþi calul ãla!

1:58:28
Ia ghiciþi cine va alerga 6 lungimi
vinerea viitore.

1:58:31
Ghiciþi cine ar putea
concura pentru Big Cap.

1:58:35
Aþi ghicit!
1:58:37
Mereu aþi ghicit!
1:58:53
Minutul 12, 13...
ceva aºa...

1:58:58
A început sã lucreze,
dar lasã-l uºor.

1:59:01
Încearcã sã vezi cum se comportã.
1:59:16
E în regulã, Bãtrâne.
E în regulã.

1:59:20
Vino aici. E în regulã.
1:59:33
ªi asta e cea mai neplãcutã
tãieturã dintre toate.

1:59:40
Red.
Red, lasã-mã sã îþi vorbesc.

1:59:43
- Sã-mi vorbeºti?
- Nu poþi... Red!

1:59:45
Nu poþi.
Risti sã rãmâi infirm.

1:59:48
Am fost infirm toatã viaþa mea.
Acum sunt mai bine.

1:59:52
El m-a fãcut bine.
La dracu, tu m-ai fãcut bine.

1:59:58
Iisuse!

prev.
next.