Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:59:01
Încearcã sã vezi cum se comportã.
1:59:16
E în regulã, Bãtrâne.
E în regulã.

1:59:20
Vino aici. E în regulã.
1:59:33
ªi asta e cea mai neplãcutã
tãieturã dintre toate.

1:59:40
Red.
Red, lasã-mã sã îþi vorbesc.

1:59:43
- Sã-mi vorbeºti?
- Nu poþi... Red!

1:59:45
Nu poþi.
Risti sã rãmâi infirm.

1:59:48
Am fost infirm toatã viaþa mea.
Acum sunt mai bine.

1:59:52
El m-a fãcut bine.
La dracu, tu m-ai fãcut bine.

1:59:58
Iisuse!
2:00:04
E la fel de mult calul tãu,
cât ºi al meu.

2:00:16
Prea rapid.
2:00:19
- Depinde de el, Red.
- Da, dar zice cã nu pot...

2:00:23
E doctor.
Depinde de el.

2:00:28
Tu ai fãcut asta?
2:00:30
Da.
2:00:32
Înconjoarã cizma,
2:00:35
ºi îmi fixeazã pulpa.
2:00:38
Aproape cã nu simt nimic în scãri.
2:00:47
Uite, se poate distruge în orice moment,
începind de acum.

2:00:51
Uitã de cursã. Vezi aici?
E aproape vindecat.

2:00:55
N-ai de unde sã ºti
câtã greutate poate þine.


prev.
next.