Seabiscuit
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

:09:02
Jag tar det.
:09:04
- Behöver vi verkligen allt det här?
- Nej, vi behöver det inte...

:09:08
Det finns också peronalbostad,
en paddock, en lada och fina stallar.

:09:13
Hur stora är stallarna?
:09:52
Lugna dig.
:09:55
Sluta.
:10:31
Så ja, Dad.
:10:48
Duktigt.

föregående.
nästa.