Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:34
- Kahrolasý, patladý! - Ne?
:05:37
- Stanley, neredeyse patlýyordu. - Öyle mi?
:05:40
- Yapabilir misin?
:05:48
- Tabii.
:05:50
- Tabii ki yapabilirim.
:06:26
- Bu, olaðanüstü bir makina.
:06:29
-Buradaki 2 sübap...
:06:32
...büyük bir itiþ saðlýyor.
:06:35
- Temelde küçük bir lokomotif.
:06:38
- Teþekkürler. - Onu biraz geliþtirdim.
:06:41
- Patlayan valf deðildi, kanal yuvasýydý...
:06:44
- Buradaki basýncý arttýrýnca saatte...
:06:47
- 40 mil yapabilir. - Gerçekten mi?
:06:50
- Hatta tepki hýzýný arttýrýrsam belki de...
:06:53
... saatte 50-60 mil . - Mükemmel.
:06:56
- Asýl nokta Bay Carlfend

Önceki.
sonraki.