Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:06:26
- Bu, olaðanüstü bir makina.
:06:29
-Buradaki 2 sübap...
:06:32
...büyük bir itiþ saðlýyor.
:06:35
- Temelde küçük bir lokomotif.
:06:38
- Teþekkürler. - Onu biraz geliþtirdim.
:06:41
- Patlayan valf deðildi, kanal yuvasýydý...
:06:44
- Buradaki basýncý arttýrýnca saatte...
:06:47
- 40 mil yapabilir. - Gerçekten mi?
:06:50
- Hatta tepki hýzýný arttýrýrsam belki de...
:06:53
... saatte 50-60 mil . - Mükemmel.
:06:56
- Asýl nokta Bay Carlfend
:07:00
- Sürekli kullansanýz bile etkilenmiyor.
:07:08
- Doðruyu söylemek gerekirse...
:07:11
- En iyisi için 5 dolardan fazla vermem.
:07:57
- Bu bitiþ deðil dostlarým... bu yarýþýn baþý.

Önceki.
sonraki.