Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:09:02
- Ne kadar büyük bu ahýrlar?
:09:41
- Sakin ol, sakin ol
:10:21
- Gel bakalým.
:10:49
- Ona at alamazsýn. - Neden olmasýn?
:10:52
- Çok baþarýlý. - Çünkü daha 16 yaþýnda.
:10:55
- Yani? - Yani mi?
:10:59
- Okumalý.

Önceki.
sonraki.