Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:21
- Gel bakalým.
:10:49
- Ona at alamazsýn. - Neden olmasýn?
:10:52
- Çok baþarýlý. - Çünkü daha 16 yaþýnda.
:10:55
- Yani? - Yani mi?
:10:59
- Okumalý.
:11:08
- Sessiz olun.
:11:13
- Dickinson.
:11:17
- !!Ne kadar yüksekte
olduðumuzu asla bilemeyiz!!...

:11:21
- Bunu biliyorum. Biliyorum...
:11:26
- Eee?
:11:28
!!Ne kadar yüksekte
olduðumuzu asla bilemeyiz...!!

:11:31
!!... daha da yükselmeden.!! - Güzel.
:11:34
- Çok güzel.
:11:36
!!Ve plana uyarsak... heykellerimiz...!!
:11:39
!!...göðe ulaþýr.!!
:11:52
- !!Kahramalýk...!!
:11:54
- Doðru... !!Kahramanlýk...!!
:11:57
- !!Kahramanlýk elde ederiz...!!

Önceki.
sonraki.