Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:11:08
- Sessiz olun.
:11:13
- Dickinson.
:11:17
- !!Ne kadar yüksekte
olduðumuzu asla bilemeyiz!!...

:11:21
- Bunu biliyorum. Biliyorum...
:11:26
- Eee?
:11:28
!!Ne kadar yüksekte
olduðumuzu asla bilemeyiz...!!

:11:31
!!... daha da yükselmeden.!! - Güzel.
:11:34
- Çok güzel.
:11:36
!!Ve plana uyarsak... heykellerimiz...!!
:11:39
!!...göðe ulaþýr.!!
:11:52
- !!Kahramalýk...!!
:11:54
- Doðru... !!Kahramanlýk...!!
:11:57
- !!Kahramanlýk elde ederiz...!!
:12:00
!!... ki bu muhteþem olur.!!
:12:03
- Evet, iþte buydu.
:12:06
- !!Kendimizi bu savaþa veremeyiz.!!
:12:09
!!...yoksa korku kral olur.!!
:12:18
- Belki de yeni bir þiir yazmalýsýn.
:12:24
- Orada ne kadar mükemmel
gçrünüyor, deðil mi?

:12:27
- Evet, öyle.
:12:31
- Bizim þiirimiz bu, Agnes.
:12:34
- Ýþte bu þiir.
:12:37
- Geldiðiniz için teþekkürler.
:12:40
- Buraya cebimde 21 cent ile 15 yýl önce geldim.
:12:43
- Masadakilerin çoðu bunu zaten biliyor.
:12:47
- Þunu düþünmeden edemiyorum...
:12:50
...oralardan buralara geldiysek...
:12:53
Amerika olarak nereye gidemeyiz ki?
:12:59
- Bu yüzden geleceðe
kadeh kaldýrmak istiyorum.


Önceki.
sonraki.