Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:15:13
- Bugün 2 dolar kazandým.
:15:16
- Ne? - 2 dolar.
:15:20
- Ýþte.
:15:26
- Bunu nereden buldun?
:15:40
-Hey Red ! Atlar hakkýnda ne düþünüyorsun?
:15:46
- Onun adý Johnny!
:15:50
- Bana Red diyebilirsin...
:16:32
-Oh! Harika...
:16:41
- Sorun nedir?
:16:44
- Ne oldu?
:16:51
-Stan...?
:16:53
-Herþey.
:16:56
-Dickens, Mobidick Okumayý sevdiðin herþey...

Önceki.
sonraki.