Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:14:07
- Sonraki 2 hafta düþüþ devam etti.
:14:14
- Ve sonra çalýþanlarýn %25!i iþlerini kaybettiler.
:14:25
- Büyük Ulusal Göç baþlamýþtý.
:14:28
- Ýnsanlar çocuklarýný ailelerini alýp...
:14:31
...yollara düþtüler.
:14:36
- Arabalarýyla.
:14:39
- Ve hepsi... tüm amerikalýlar için...
:14:43
...!ev!in yeni tanýmý arabalarýydý.
:15:13
- Bugün 2 dolar kazandým.
:15:16
- Ne? - 2 dolar.
:15:20
- Ýþte.
:15:26
- Bunu nereden buldun?
:15:40
-Hey Red ! Atlar hakkýnda ne düþünüyorsun?
:15:46
- Onun adý Johnny!
:15:50
- Bana Red diyebilirsin...

Önceki.
sonraki.