Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:13:03
- Çünkü dostlar...
:13:05
...sýnýrýmýz sadece gökyüzü.
:13:09
- Geleceðe! - Geleceðe!
:13:39
- Bu nesillerce anlatýlacak bir olaydý.
:13:44
- Ekim 29!un gerçek etkisi...
:13:47
...biraz geç anlaþýldý.
:13:53
- Öðlen olduðu zaman insanlar
herþeylerini kaybetmiþlerdi.

:13:59
- 16:00 !da 10 milyar dolarlýk hisse batmýþtý.
:14:07
- Sonraki 2 hafta düþüþ devam etti.
:14:14
- Ve sonra çalýþanlarýn %25!i iþlerini kaybettiler.
:14:25
- Büyük Ulusal Göç baþlamýþtý.
:14:28
- Ýnsanlar çocuklarýný ailelerini alýp...
:14:31
...yollara düþtüler.
:14:36
- Arabalarýyla.
:14:39
- Ve hepsi... tüm amerikalýlar için...
:14:43
...!ev!in yeni tanýmý arabalarýydý.

Önceki.
sonraki.