Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:17:03
-Baba, sorun nedir?
:17:07
-Mr Blutcher..0nun evi var Gerçek
bir evi...Karýsý yemek yapar

:17:12
-Güzel yemek yapar...
:17:13
- Oh! Hayýr
:17:14
-Senin için daha iyi olacak... Seni arayacaðýz.
:17:19
- Eve gidelim tamam mý?
:17:22
- Beni Dinle! Senin bir yeteneðin var.
:17:25
- Senin bir yeteneðin var...!
:17:29
- Bunu yapma...
:17:33
-Bunu yapma... -Geri döneceðiz.
:17:47
- O sana iyi bakacak tatlým... Her þey yolunda
:17:59
6 yýl sonra
:18:19
- Bilemiyorum. Jokey olmak için fazla uzunsun.
:18:23
- 1 .50!den biraz fazlayým.
:18:26
- Yalan söylemeyi nerede öðrendin, evlat?
:18:27
- Evde.
:18:31
- Belki iþime yararsýn...
:18:34
- Jokeylik için haftada 10
dolar ... 9 dolar masraflar...

:18:37
...6 dolar yatacak yer için... 3 dolar yemek için.
:18:42
- Nasýl geri ödeyeceðim?
:18:45
- Kazanarak!
:18:53
- O...Çocuðu. Çekil git...!

Önceki.
sonraki.