Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:18:19
- Bilemiyorum. Jokey olmak için fazla uzunsun.
:18:23
- 1 .50!den biraz fazlayým.
:18:26
- Yalan söylemeyi nerede öðrendin, evlat?
:18:27
- Evde.
:18:31
- Belki iþime yararsýn...
:18:34
- Jokeylik için haftada 10
dolar ... 9 dolar masraflar...

:18:37
...6 dolar yatacak yer için... 3 dolar yemek için.
:18:42
- Nasýl geri ödeyeceðim?
:18:45
- Kazanarak!
:18:53
- O...Çocuðu. Çekil git...!

Önceki.
sonraki.