Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:20:01
- Kazanmak istiyorsan,
bundan iyisini yapmalýsýn.

:20:06
- Al þunu. Buradaki tüm pislikleri
dýþarý at, hepsini! Allahýn belasý!

:20:20
- Hayýr.Bunu yapamam.
:20:24
- Bundan daha kötü olamaz.
:20:27
- Bak olduðu gibi kalýrsa...
:20:30
- Ýyi olacaksýn. Gerçekten. Ýyi olacaksýn.
:20:36
- Pekala, kasabada görüþürüz.
:20:46
-Franky, dýþarýda nefis bir hava var Niye
çýkýp balýk tutmuyosun? - Kitap okuyorum.

:20:54
- Dýþarýda yaðmur yaðarken kitap okursun.
:20:57
- Hadi, sana kamyon kullanmayý öðreteyim.
:21:00
- Onu zaten öðretmiþtin.
:21:03
- Ne okuyorsun?
:21:05
- Flash Gordon
:21:08
- Hadi baba. Gelecekle ilgili.
:21:19
- Çarþamba günü burada olacaðým.

Önceki.
sonraki.