Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:21:00
- Onu zaten öðretmiþtin.
:21:03
- Ne okuyorsun?
:21:05
- Flash Gordon
:21:08
- Hadi baba. Gelecekle ilgili.
:21:19
- Çarþamba günü burada olacaðým.
:22:39
-Alo.
:22:43
-Nasýl...?

Önceki.
sonraki.