Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:25:01
- Býrak Sam yapsýn.
:25:05
- Sam!in yapmasýný istemiyorum
:25:07
- Ben yapmak istiyorum
:25:11
-Hayýr. Dokunma bana.

Önceki.
sonraki.