Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:27:09
- Dünyada içkiye Amerika kadar
düþkün baþka bir yer bulamazsýnýz.

:27:15
- Ama içki yasaktý.
:27:24
- Komþusu kuzeyin aksine herþeyi sunuyordu.
:27:33
-Herþeyi bulabilirdiniz.
:27:36
-Yemek, arkadaþlýk...
:27:41
- Kumar oynamak...
:27:44
...ve þansýn iyiden kötüye dönmesi.
:28:12
- O adam kim? -George
Wolf dünyanýn en iyi Jokeyi

:28:30
- Charles Howard. - Onu nereden hatýrlýyorum?
:28:36
-Neden?
:28:37
-Ona bir bak.
:28:41
-Hiç acelesi yok.

Önceki.
sonraki.