Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:28:12
- O adam kim? -George
Wolf dünyanýn en iyi Jokeyi

:28:30
- Charles Howard. - Onu nereden hatýrlýyorum?
:28:36
-Neden?
:28:37
-Ona bir bak.
:28:41
-Hiç acelesi yok.
:29:06
- Büyük sultanýn sarayýndaydým.
:29:08
- Hangi sultan? - Arabistan Sultaný.
:29:13
- 1 yýldan fazla orada kaldým. Orada yarýþlar...
:29:16
... çölde yapýlýr.
:29:19
- Esas olay bu deðil...
:29:22
- Bir gün Sultan beni odasýna çaðýrdý.
:29:26
- Bana baktý... ve þöyle dedi...
:29:31
- John Paul
:29:33
- Sen benim en iyi Jokeyimsin.
:29:36
- 100 millik yarýþ için seni seçtim.
:29:39
- Tripoli!ye kadar.
:29:43
- 200 Mil
:29:45
- Tamam 200 mil. Afedersin sahip
:29:51
- Bunu yapmana gerek yoktu, Georgie...
:29:52
- Aslýnda sadece 50 mildi.
:29:55
- Þey, evet. Her hikaye anlatýldýkça...
:29:58
- Ýstersen oradaki arkadaþýna sor.

Önceki.
sonraki.