Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:29:06
- Büyük sultanýn sarayýndaydým.
:29:08
- Hangi sultan? - Arabistan Sultaný.
:29:13
- 1 yýldan fazla orada kaldým. Orada yarýþlar...
:29:16
... çölde yapýlýr.
:29:19
- Esas olay bu deðil...
:29:22
- Bir gün Sultan beni odasýna çaðýrdý.
:29:26
- Bana baktý... ve þöyle dedi...
:29:31
- John Paul
:29:33
- Sen benim en iyi Jokeyimsin.
:29:36
- 100 millik yarýþ için seni seçtim.
:29:39
- Tripoli!ye kadar.
:29:43
- 200 Mil
:29:45
- Tamam 200 mil. Afedersin sahip
:29:51
- Bunu yapmana gerek yoktu, Georgie...
:29:52
- Aslýnda sadece 50 mildi.
:29:55
- Þey, evet. Her hikaye anlatýldýkça...
:29:58
- Ýstersen oradaki arkadaþýna sor.
:30:02
- Biraz daha az konuþup yarýþ
kazanmaya baþlasan nasýl olur?

:30:06
- Ýçimde bu sefer olacak diyen bir his var.
:30:08
- Emin Deðilim.
:30:09
- Ama sanýrým seni geçeceðim.
:30:11
- Tamam.
:30:17
- Parasýna olmaz.
:30:24
-Hey Johny, senin at çok
kötü istersen benimkine gel.

:30:27
- Býrak konuþmayý da beni yakalamaya çalýþ.
:30:31
- Bu gece gidiyor musun? - Bilmiyorum.
:30:35
-Ne zaman? -Bilmiyorum.
:30:38
- Sekiz? - Bana uyar.

Önceki.
sonraki.