Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:30:02
- Biraz daha az konuþup yarýþ
kazanmaya baþlasan nasýl olur?

:30:06
- Ýçimde bu sefer olacak diyen bir his var.
:30:08
- Emin Deðilim.
:30:09
- Ama sanýrým seni geçeceðim.
:30:11
- Tamam.
:30:17
- Parasýna olmaz.
:30:24
-Hey Johny, senin at çok
kötü istersen benimkine gel.

:30:27
- Býrak konuþmayý da beni yakalamaya çalýþ.
:30:31
- Bu gece gidiyor musun? - Bilmiyorum.
:30:35
-Ne zaman? -Bilmiyorum.
:30:38
- Sekiz? - Bana uyar.
:31:05
-Onu alacaðým.
:31:07
-Git buradan.
:31:10
- Onu alacaðýmý söyledim.
:31:11
-Sana git iþine dedim.
:31:13
- Kurþununu boþ yere harcama.
:31:23
-Çekilin.Býrakýn onu.
:31:40
-Merhaba delikanlý.
:31:46
-Hey oðlum.

Önceki.
sonraki.