Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:31:05
-Onu alacaðým.
:31:07
-Git buradan.
:31:10
- Onu alacaðýmý söyledim.
:31:11
-Sana git iþine dedim.
:31:13
- Kurþununu boþ yere harcama.
:31:23
-Çekilin.Býrakýn onu.
:31:40
-Merhaba delikanlý.
:31:46
-Hey oðlum.
:32:50
- Bir prenses var ki o þimdi burada oturuyor.
:32:58
- Ve ben onu istiyorum.

Önceki.
sonraki.