Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:33:06
-Oh Kahretsin!
:33:11
-Pekala ben kimim?
:33:13
-Bu harika! Bunu sen mi uydurdun?
:33:19
-Çok güzeldi...
:33:22
-Sen çok güzelsin.
:33:26
-Bunu söyleme! Bana para ödüyorsun.
:33:31
- Eveet...
:33:34
- Þey.. istiyor musun. Bilirsin...
:33:36
- Baþlayalým mý?
:33:40
- Tabii.
:33:59
- Bunu nasýl kaçýrýrsýn?
:34:01
- Ýþte benim atým. Uç bakalým.
:34:05
- Körmüsün?
:34:13
-Ýyi misin?
:34:51
- Seyretmek istemiyor musun?
:34:57
- Hayýr. Pek deðil.

Önceki.
sonraki.