Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:34:01
- Ýþte benim atým. Uç bakalým.
:34:05
- Körmüsün?
:34:13
-Ýyi misin?
:34:51
- Seyretmek istemiyor musun?
:34:57
- Hayýr. Pek deðil.
:35:00
- Ben de öyle.
:35:11
-Þey..Buraya geldiðinde
kendini iyi mi hissediyorsun?

:35:17
-Evet. Doðru
:35:20
- Herþey sanki bir partideymiþ gibi.
:35:26
-Afedersin. Kimsin sen?
:35:30
-Ah..
:35:32
- Oh! Celly Sybala.
:35:36
-Ablam Mrs.Bewlan.Kocasý...
:35:39
-Biliyorum.
:35:41
-Tanýþtýðýmýza memnun oldum.Charles..
:35:43
- Mucho gusto.
:35:58
-Þimdi daha iyi misin?

Önceki.
sonraki.