Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:35:00
- Ben de öyle.
:35:11
-Þey..Buraya geldiðinde
kendini iyi mi hissediyorsun?

:35:17
-Evet. Doðru
:35:20
- Herþey sanki bir partideymiþ gibi.
:35:26
-Afedersin. Kimsin sen?
:35:30
-Ah..
:35:32
- Oh! Celly Sybala.
:35:36
-Ablam Mrs.Bewlan.Kocasý...
:35:39
-Biliyorum.
:35:41
-Tanýþtýðýmýza memnun oldum.Charles..
:35:43
- Mucho gusto.
:35:58
-Þimdi daha iyi misin?
:36:05
-Hayýr.
:36:08
-Hayýr. Gerçekten.
:36:11
-Hayýr...?
:36:12
-Nasýl mümkün olur?
:36:16
-Mesela...
:36:51
-Hadi uyan hadi...

Önceki.
sonraki.