Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:37:07
-Beni nasýl...?
:37:09
-Dövüþtüðünü bilmiyordum.
:37:14
-Yavaþ
:37:17
- Ýyiyim Ýyiyim tamam..
:37:20
-Dikkat et! -Ben iyiyim.
:37:22
-Baþka iþin yokmu senin?
:37:24
-Sadece yardým etmeye çalýþýyorum.
:37:25
-Ýyiyim..George.
:37:27
-Kahrolasý yardýmýna ihtiyacým yok benim.
:37:33
-Yalnýz býrak beni tamam mý?
:37:43
-Ata binmeyeli 20 yýldan fazla oldu.
:37:45
-Üzülme.Güzel þeyler çabuk hatýrlanýr.
:38:09
-Gidelim

Önceki.
sonraki.