Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:38:09
-Gidelim
:39:03
-Bu atý nasýl böyle kullanýrsýn
Onu almak istiyorum

:39:07
-Belki.
:39:09
- Onu satmalýsýn.
:39:10
- Kazanmak istiyorum. - Bu nasýl olacak?
:39:13
- At almadan önce eðitici bulmalýsýn.
:39:17
- Hayýr, 2 tane bulmalýsýn.
Böylece birini kovabilirsin.

:39:26
- Güzel bir yer. 50-60 tane tay var.
:39:31
- Ve at nalý. Afedersin, afedersin.
:39:34
- Bilemiyorum belki de
böyle bir çiftlik almalýyýz.

:39:39
-O da kim?
:39:41
-Eh?
:39:43
- 0 çatlak herif mi?
:39:48
-Ne yapýyor?
:39:50
-Bilmiyorum. Bir zamanla eðitmendi.
:39:57
- Haydi baþka bir çiftliðe bakalým.

Önceki.
sonraki.