Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:40:16
-Elly?!
:40:19
-Glow?!
:40:26
-Aç mýsýn?
:40:26
-Hayýr.Teþekkürler. Ýyiyim
:40:30
-Charles Howard.
:40:32
-Tom..Smith.
:40:34
-Tanýþtýðýmýza memnun oldum Tom.
:40:39
- Oradaki nedir?
:40:42
- Biraz kök.
:40:46
- Sindirimi arttýrýr.
:40:48
-Oturmak ister misin?
:40:53
-Ooo.Tabii.Teþekkürler.
:41:01
-Sana iyi geldi mi? - Fena sayýlmaz.
:41:06
- Yarýþýr mýydýn?
:41:10
- Hayýr, onunla deðil.
:41:16
-Ona niye bakýyorsun?
:41:20
-Çünkü yapabilirim.
:41:25
-Bütün atlar iyi þeyler yapmak içindir.
:41:28
- At arabasý çekebilir. Ýþe yarar.
:41:31
- Hala güzel görünüyor.
:41:36
-Bilirsin...
:41:39
- Biraz incindi diye onu bir kenara atamazsýn.
:41:56
- Bu kahve mi?
:41:58
-Evet.

Önceki.
sonraki.