Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:41:01
-Sana iyi geldi mi? - Fena sayýlmaz.
:41:06
- Yarýþýr mýydýn?
:41:10
- Hayýr, onunla deðil.
:41:16
-Ona niye bakýyorsun?
:41:20
-Çünkü yapabilirim.
:41:25
-Bütün atlar iyi þeyler yapmak içindir.
:41:28
- At arabasý çekebilir. Ýþe yarar.
:41:31
- Hala güzel görünüyor.
:41:36
-Bilirsin...
:41:39
- Biraz incindi diye onu bir kenara atamazsýn.
:41:56
- Bu kahve mi?
:41:58
-Evet.
:42:06
-Kötü olabilir.
:42:10
- Hep doðruyu mu söylersin?
:42:14
- Elimden geldiðince.
:42:24
3 ay sonra
:42:32
- Sadece hýz deðil, kalp de önemli.
:42:38
- Yarýþmaktan korkmamalý.
:42:43
- Kavgadan kaçmayacak birine ihtiyacýnýz var.
:42:47
- Nereden bulacaðýz?
:42:50
- TiJuana derbisinde ikinci olmuþtum.
:42:53
- Ýstersen sorabilirsin.
:42:58
-Biliyorum.
:42:59
- Þansým yaver gitmedi. - Çok iyi. Haber veririz.

Önceki.
sonraki.