Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:42:06
-Kötü olabilir.
:42:10
- Hep doðruyu mu söylersin?
:42:14
- Elimden geldiðince.
:42:24
3 ay sonra
:42:32
- Sadece hýz deðil, kalp de önemli.
:42:38
- Yarýþmaktan korkmamalý.
:42:43
- Kavgadan kaçmayacak birine ihtiyacýnýz var.
:42:47
- Nereden bulacaðýz?
:42:50
- TiJuana derbisinde ikinci olmuþtum.
:42:53
- Ýstersen sorabilirsin.
:42:58
-Biliyorum.
:42:59
- Þansým yaver gitmedi. - Çok iyi. Haber veririz.
:43:03
-Bak!
:43:05
- Gece gündüz çalýþýrým.
:43:07
- Bana bir þans vermelisin.
:43:12
- Gerçekten mi?
:43:16
- Bunu kastetmemiþtim.
:43:18
- Hayallerim gerçek oldu.
Seni böyle çevirmekle...

:43:23
- Yoksa sen mi beni çeviriyorsun? Haydi.
:43:30
-Hey. Hey
:43:32
- Bunu hatýrladýn mý? Sanmýyorum.
:43:34
- Bir insandan deðerli tek at sen olmalýsýn.
:43:39
- Seni iþe yaramaz kemik torbasý...
:43:42
- Demek en hýzlý sen koþuyorsun, bok parçasý...

Önceki.
sonraki.