Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:49:10
-Aç mýsýn?
:49:21
- Eminim öylesindir.
:49:23
- Gel.
:49:25
- Gel oðlum.
:49:45
- Ona tam bir dönüþ yaptýr. - Tamam.
:49:50
- Red Powler, Bay ve bayan Howard.
:49:54
- Selam. - Merhaba.
:49:58
- Biz de tam gidiyorduk.
:50:06
- Nefes alýyor mu?
:50:08
- Bunu göreceðiz.
:50:28
- Hýzlý görünüyor.
:50:31
- Evet. Hem de her yönde.
:50:35
- Onda bir þey var ama...
:50:38
...nasýl desem, sanki...
:50:41
...sanki yapmak için doðduðu þeyi...
:50:44
...unutmuþ gibi görünüyor.
:50:49
- Yeniden at olmayý öðrenmesi gerek.
:50:54
- Bunu nasýl yapacaksýn?

Önceki.
sonraki.