Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:50:06
- Nefes alýyor mu?
:50:08
- Bunu göreceðiz.
:50:28
- Hýzlý görünüyor.
:50:31
- Evet. Hem de her yönde.
:50:35
- Onda bir þey var ama...
:50:38
...nasýl desem, sanki...
:50:41
...sanki yapmak için doðduðu þeyi...
:50:44
...unutmuþ gibi görünüyor.
:50:49
- Yeniden at olmayý öðrenmesi gerek.
:50:54
- Bunu nasýl yapacaksýn?
:51:04
- Ne kadar uzaða götürmemi istiyorsun?
:51:07
- Durana kadar.
:51:10
- Tamam.
:51:13
- Ýyi bir gezinti olacak.
:51:17
- Umarým.
:51:37
- Evet, oðlum. Ýyi gidiyorsun.
:51:40
- Bakalým ne yapabileceksin?

Önceki.
sonraki.