Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:51:04
- Ne kadar uzaða götürmemi istiyorsun?
:51:07
- Durana kadar.
:51:10
- Tamam.
:51:13
- Ýyi bir gezinti olacak.
:51:17
- Umarým.
:51:37
- Evet, oðlum. Ýyi gidiyorsun.
:51:40
- Bakalým ne yapabileceksin?
:52:23
- En azýndan pahalý deðildi. - Hayýr.
:52:26
- Bu doðru.

Önceki.
sonraki.