Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:52:23
- En azýndan pahalý deðildi. - Hayýr.
:52:26
- Bu doðru.
:53:06
- Ýçeri gelebilirsin.
:53:09
- Ýyiyim, teþekkürler. - Evet, öyle görünüyorsun.
:53:13
- Hayýr gerçekten, iyiyim.
:53:16
- Pekala.
:53:19
- Keyfine bak.
:53:32
-Hoþgeldin.
:53:47
-Teþekkürler.

Önceki.
sonraki.