Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:53:06
- Ýçeri gelebilirsin.
:53:09
- Ýyiyim, teþekkürler. - Evet, öyle görünüyorsun.
:53:13
- Hayýr gerçekten, iyiyim.
:53:16
- Pekala.
:53:19
- Keyfine bak.
:53:32
-Hoþgeldin.
:53:47
-Teþekkürler.
:54:01
-Herþey yolunda mý?
:54:05
-Pek aç deðilim.
:54:08
-Tabii ki öylesin.
:54:10
-Bu bana çok fazla.
:54:16
-Sorun deðil.
:54:19
-Güçlü olmalýsýn.
:54:48
-Ona !rahatlama! dediler.
Ama bundan fazlasýydý.

:54:51
-Bir sürü adý vardý. NRA, WPA...
:54:56
-CCC... Ama bir þey kesindi...

Önceki.
sonraki.