Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:54:01
-Herþey yolunda mý?
:54:05
-Pek aç deðilim.
:54:08
-Tabii ki öylesin.
:54:10
-Bu bana çok fazla.
:54:16
-Sorun deðil.
:54:19
-Güçlü olmalýsýn.
:54:48
-Ona !rahatlama! dediler.
Ama bundan fazlasýydý.

:54:51
-Bir sürü adý vardý. NRA, WPA...
:54:56
-CCC... Ama bir þey kesindi...
:55:02
-Uzun zamandýr ilk kez...
:55:05
-Biri umursuyordu.
:55:08
-Uzun zamandýr ilk kez...
:55:11
-Yalnýz deðildi.

Önceki.
sonraki.