Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:57:00
-O keçiyi yiyecek miyiz?
:57:03
-Hayýr sadece sakinleþtireceðim.
:57:06
-Yalnýzlýktan nefret ediyor.
:57:09
-Bazen baþka bir hayvan onlarý sakinleþtirebilir.
:57:53
-Ýçerisi çok sessiz.
:57:57
-Ne yaptýn?
:57:59
-Gir de bir bak.
:58:29
-Tamam zaman geldi.
:58:31
-Ne duruma geldiðini görmeliyiz.
:58:34
-Yarým tur atmaný istiyorum. zorla onu
:58:40
-Onu zorlayayým mý?
:58:42
-Evet evlat. Obir yarýþ atý.

Önceki.
sonraki.