Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:58:29
-Tamam zaman geldi.
:58:31
-Ne duruma geldiðini görmeliyiz.
:58:34
-Yarým tur atmaný istiyorum. zorla onu
:58:40
-Onu zorlayayým mý?
:58:42
-Evet evlat. Obir yarýþ atý.
:59:02
-Onlara ne olduðunu gösterelim. Hadi oðlum.
:59:08
-Nasýl görünüyor?
:59:12
-Uyuþuk...
:59:16
-Gösterelim onlara

Önceki.
sonraki.