Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:01:02
- Sen bizim Jokeyin boyunu gördün mü?
1:01:18
- Pekala. Favori þuradaki gri olan.
1:01:22
- Çok iyi durumda...
1:01:25
...ona yakýn olmaný istiyorum. - Pekala.
1:01:29
- Sen onu yarýþmaya ikna
edersen gerisini o halleder.

1:01:34
- Ama zamaný gelmeden harekete
geçirme. - Ya geç kalýrsam.

1:01:45
Sorun olacaðýný sanmam... gerçekten.
1:02:25
- Orospu çocuðu!
1:02:32
- Piç kurusu!
1:02:35
- Ne yaptýðýný sanýyor bu?t
1:02:44
- Seni yere sereceðim.
1:02:47
- Bu hoþuna gitti mi, orospu
çocuðu? - Çekil baþýmdan.


Önceki.
sonraki.