Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:02:25
- Orospu çocuðu!
1:02:32
- Piç kurusu!
1:02:35
- Ne yaptýðýný sanýyor bu?t
1:02:44
- Seni yere sereceðim.
1:02:47
- Bu hoþuna gitti mi, orospu
çocuðu? - Çekil baþýmdan.

1:03:27
- Sen ne düþünüyordun? - Beni itti.
1:03:30
- Ne yapsaydým? Buna izin mi verseydim?@
1:03:33
- Evet. Birinci olmaný saðlayacaksa.
- Beni yere seriyordu.a

1:03:37
- Öyle mi? Bak...
1:03:40
...bir planýmýz vardý. - Beni itti Tom!@
1:03:43
- Ne yapsaydým? Önümü kesti.V
1:03:49
- Beni itti!
1:03:52
- Evlat. Neden bu kadar kýzgýnsýn?

Önceki.
sonraki.