Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:03:27
- Sen ne düþünüyordun? - Beni itti.
1:03:30
- Ne yapsaydým? Buna izin mi verseydim?@
1:03:33
- Evet. Birinci olmaný saðlayacaksa.
- Beni yere seriyordu.a

1:03:37
- Öyle mi? Bak...
1:03:40
...bir planýmýz vardý. - Beni itti Tom!@
1:03:43
- Ne yapsaydým? Önümü kesti.V
1:03:49
- Beni itti!
1:03:52
- Evlat. Neden bu kadar kýzgýnsýn?
1:04:09
!!Seni her hafta ziyarete geleceðiz.!!^
1:04:13
!!Sadece eve gidelim, tamam mý?!!
1:04:27
- Senin yeteneðin var.
1:04:29
- Senin yeteneðin var.
1:04:38
- Biraz borç almam gerek.`
1:04:44
- Pekala. - Diþçiye gitmem gerek.`
1:04:51
- Biraz borç almam gerek. - Sorun deðil.-
1:04:55
- Ne zaman ödeyebilirim bilemiyorum."
1:04:58
- Yani kazanýnca...

Önceki.
sonraki.