Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:04:09
!!Seni her hafta ziyarete geleceðiz.!!^
1:04:13
!!Sadece eve gidelim, tamam mý?!!
1:04:27
- Senin yeteneðin var.
1:04:29
- Senin yeteneðin var.
1:04:38
- Biraz borç almam gerek.`
1:04:44
- Pekala. - Diþçiye gitmem gerek.`
1:04:51
- Biraz borç almam gerek. - Sorun deðil.-
1:04:55
- Ne zaman ödeyebilirim bilemiyorum."
1:04:58
- Yani kazanýnca...
1:05:00
...geri ödeyebilirim.
1:05:03
- Tabii hala sürmemi istiyorsanýz.™
1:05:07
- Tabii ki istiyorum.
1:05:12
- Ne kadar gerekiyor?
1:05:20
- 10 dolar.
1:05:22
- Al bakalým.
1:05:30
- Sorun deðil.
1:05:39
- Teþekkürler. Çok müteþekkir oldum.™
1:05:49
- iste böyle, iyi gidiyoruz.™
1:05:52
- Tamam, oðlum.
1:05:55
- Ýyi gidiyoruz. Endiþelenme.á

Önceki.
sonraki.