Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:05:00
...geri ödeyebilirim.
1:05:03
- Tabii hala sürmemi istiyorsanýz.™
1:05:07
- Tabii ki istiyorum.
1:05:12
- Ne kadar gerekiyor?
1:05:20
- 10 dolar.
1:05:22
- Al bakalým.
1:05:30
- Sorun deðil.
1:05:39
- Teþekkürler. Çok müteþekkir oldum.™
1:05:49
- iste böyle, iyi gidiyoruz.™
1:05:52
- Tamam, oðlum.
1:05:55
- Ýyi gidiyoruz. Endiþelenme.á
1:06:00
- Ýþte bu, oðlum.
1:06:02
- Yavas, yavas. Sakin ol oglum.@
1:06:06
- Ýþte böyle.
1:06:11
- Ne dersin, oðlum? Gitmeye hazýr mýsýn?-
1:06:15
- Hadi gidelim!

Önceki.
sonraki.