Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:17:08
- Special Agent, hýzlý ama
mesafe onun için fazla...a

1:17:12
...ona dikkat et. - Ederim.Ì
1:17:15
- lndian Groove!da olabilir.Ì
1:17:18
- Þu anki durumunu bilmiyoruz.Š
1:17:22
- Ama en dikkat edilmesi gereken Rosebud.
1:17:27
- Sonuna kadar seninle savaþacaktýr.Ì
1:17:32
- Zamanýný herzamankinden
daha iyi ayarlamalýsýn.

1:17:38
- Zemin hala nemli...
1:17:41
- Fazla derinden almamaya çalýþ.
1:17:45
- Anladým, sence iþe yarayacak mý?Ì
1:17:48
- Evet. Sorun yok.
1:17:50
- Ve son olarak...
1:17:53
...hissetmeye çalýþ.
1:17:58
- Hazýr olduðunu zamaný sana söyleyecektir.þ

Önceki.
sonraki.