Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:16:01
...kurabiye kavanozunu açtý.Ì
1:16:05
- Bir yarýþta 100 bin dolar mý?@
1:16:08
- Ben bile katýlýrým.
1:16:11
- Biscuit favori olacak mý?Ì
1:16:14
- Evet, dostlar biz de davet edildik.Ø
1:16:17
- Derbi galipleri, Pricky
galipleri Belmont galipleri...o

1:16:20
- Durun biraz... sanýrým bir at daha var.
1:16:23
- 100 bin dolar karþýsýnda
War Admiral gelmeyecek mi?u

1:16:28
- Harker!s Corner!dan canlý yayýn dinlediniz.k
1:16:38
- Hayýr, teþekkürler.
1:16:44
- Bok. - Charles. - Bok!Í
1:16:46
- Demek istediðini anladým. - Caný cehenneme.n
1:16:49
- Gene de koþacaðýz. Hala
dünyadaki en büyük at.e

1:16:52
- Bunu kazanýrsak yüzleþmek
zorunda kalacak. Yüzleþecek.n

1:16:59
2 hafta sonra
1:17:08
- Special Agent, hýzlý ama
mesafe onun için fazla...a

1:17:12
...ona dikkat et. - Ederim.Ì
1:17:15
- lndian Groove!da olabilir.Ì
1:17:18
- Þu anki durumunu bilmiyoruz.Š
1:17:22
- Ama en dikkat edilmesi gereken Rosebud.
1:17:27
- Sonuna kadar seninle savaþacaktýr.Ì
1:17:32
- Zamanýný herzamankinden
daha iyi ayarlamalýsýn.

1:17:38
- Zemin hala nemli...
1:17:41
- Fazla derinden almamaya çalýþ.
1:17:45
- Anladým, sence iþe yarayacak mý?Ì
1:17:48
- Evet. Sorun yok.
1:17:50
- Ve son olarak...
1:17:53
...hissetmeye çalýþ.
1:17:58
- Hazýr olduðunu zamaný sana söyleyecektir.þ

Önceki.
sonraki.