Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:15:01
- Burasý hala Amerika deðil mi?@
1:15:04
- Evet? - Nakit para.
1:15:09
- 100 bin dolar? - Tarihteki en büyük ödül.e
1:15:13
- Bütün doðu yakasýný bile
satýn alabilirsin, hepsini.e

1:15:16
- Sadece haritadan bir yer seç.@
1:15:19
- Bizim paramýz da onlarýnki...@
1:15:22
...kadar deðerli. - Charlie...…
1:15:26
- Doug, bu bizim paramýz, kriz geride kaldý...ö
1:15:29
...bu gelecek. - Yarýþ.
1:15:33
- Gel buraya. - Ne? - Gel.Ì
1:15:37
- Bütün insanlar buraya gelip...Í
1:15:40
...senin düzenlediðin yarýþý seyredecek.!
1:15:44
- Bu zaferin kendisi.
1:15:46
- Doug? Bu... Bu...
1:15:49
...bitiþ çizgisi. Tam burada.È
1:15:55
- Arabalarý böyle mi satýyordun? - Yüzlercesini.d
1:15:58
- Atlarý getirin, atlarý getirin.
Doug Strub nihayet...

1:16:01
...kurabiye kavanozunu açtý.Ì
1:16:05
- Bir yarýþta 100 bin dolar mý?@
1:16:08
- Ben bile katýlýrým.
1:16:11
- Biscuit favori olacak mý?Ì
1:16:14
- Evet, dostlar biz de davet edildik.Ø
1:16:17
- Derbi galipleri, Pricky
galipleri Belmont galipleri...o

1:16:20
- Durun biraz... sanýrým bir at daha var.
1:16:23
- 100 bin dolar karþýsýnda
War Admiral gelmeyecek mi?u

1:16:28
- Harker!s Corner!dan canlý yayýn dinlediniz.k
1:16:38
- Hayýr, teþekkürler.
1:16:44
- Bok. - Charles. - Bok!Í
1:16:46
- Demek istediðini anladým. - Caný cehenneme.n
1:16:49
- Gene de koþacaðýz. Hala
dünyadaki en büyük at.e

1:16:52
- Bunu kazanýrsak yüzleþmek
zorunda kalacak. Yüzleþecek.n

1:16:59
2 hafta sonra

Önceki.
sonraki.