Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:14:02
- Kaderle? - Kesinlikle kaderle...Ì
1:14:05
...ve adý da Seabiscuit.Í
1:14:13
- Uzun zamandýr California!da yarýþmamýþtýk.r
1:14:16
- Siz batýlýlar bizi özlediniz mi?Ì
1:14:20
- Bakýn bu iki atý karþýlaþtýrmak çok komik...c
1:14:23
War Admiral, Amerikada
katýldýðý her yarýþý kazanan...k

1:14:26
...gerçek bir yarýþ atýdýr.Ì
1:14:29
Bu adý herne haltsa... ancak takip edebilir.l
1:14:35
- Her meydan okuyana karþý yarýþmayýz.„
1:14:42
- Kimseden korkumuz yok.Í
1:14:45
- Kimsenin de bizden korkmasýna
gerek yok, yolumuza çýkmadýkça.

1:14:51
- Yoluna çýkmak mý? Onu öldüreceðim...
1:14:54
... bizi korkak sanýyor. Yoluna çýkmak mý?S
1:14:57
- Sadece onu biraz itmemiz gerekiyor.
1:15:01
- Burasý hala Amerika deðil mi?@
1:15:04
- Evet? - Nakit para.
1:15:09
- 100 bin dolar? - Tarihteki en büyük ödül.e
1:15:13
- Bütün doðu yakasýný bile
satýn alabilirsin, hepsini.e

1:15:16
- Sadece haritadan bir yer seç.@
1:15:19
- Bizim paramýz da onlarýnki...@
1:15:22
...kadar deðerli. - Charlie...…
1:15:26
- Doug, bu bizim paramýz, kriz geride kaldý...ö
1:15:29
...bu gelecek. - Yarýþ.
1:15:33
- Gel buraya. - Ne? - Gel.Ì
1:15:37
- Bütün insanlar buraya gelip...Í
1:15:40
...senin düzenlediðin yarýþý seyredecek.!
1:15:44
- Bu zaferin kendisi.
1:15:46
- Doug? Bu... Bu...
1:15:49
...bitiþ çizgisi. Tam burada.È
1:15:55
- Arabalarý böyle mi satýyordun? - Yüzlercesini.d
1:15:58
- Atlarý getirin, atlarý getirin.
Doug Strub nihayet...


Önceki.
sonraki.